Aikido

Wat is Aikido? Aikido is een Japanse krijgskunst waarbij het doel is je tegenstander te neutraliseren. De naam Aikido (Aikido, in Japans: de weg naar harmonie) geeft al aan dat het verder gaat dan alleen jezelf te verdedigen.

Het doel van aikidotrainingen is jezelf fysiek en mentaal ontwikkelen. In het “vechten” met je partner/tegenstander ben je met aikido constant aan het zoeken hoe je ontspannen en tegelijkertijd in je kracht kunt blijven. Je gaat leren zodanig te bewegen dat je in staat bent ontspannen te blijven  en toch zo alert kunt zijn, dat je de energie en de beweging van je partner/tegenstander kunt waarnemen.

Je leert je energie te kanaliseren, te richten, en te bewegen vanuit je centrum, waar je kracht ligt.  Hiermee vergroot je je eigen kracht en ontspanning.